Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je razvijati in na podlagi roll-bond tehnologije proizvajati visoko kvalitetne in visoko učinkovite izdelke, ki našim kupcem iz različnih branž prinašajo višjo dodano vrednost, povečujejo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo skupno težo njihovih izdelkov. Na ta način prispevamo k učinkovitejšemu toplotnemu upravljanju na različnih področjih in prispevamo k ohranjanju čistejšega okolja.

Pri našem delovanju in razvoju sledimo najnovejšim okoljevarstvenim zahtevam in smo zavezani k spoštovanju okoljskih standardov.

Naša vizija

Smo pomemben dobavitelj roll-bond ploščatih toplotnih prenosnikov na različnih trgih in največji dobavitelj na vsaj treh nišnih trgih, ki prinašajo višje dodane vrednosti. Prisotni smo pri vseh pomembnih evropskih proizvajalcih gospodinjskih hladilnih naprav.

Naša vizija je postati pomemben globalni ponudnik ploščatih toplotnih prenosnikov tudi na drugih področjih, kot je solarno, avtomobilsko in področje toplotnih črpalk.

× O nas Poslanstvo in vizija Novice Kontakt